سلام ، به یکتا تجهیز خوش آمدید.

شرکت یکتا تجهیز نفت فارس، طراحی و ساخت اسکرابر گاز کلر (chlorine gas scrubber)، یا همان سیستم خنثی ساز گاز کلر را براساس استانداردهای بین المللی انجام می دهد. خنثی ساز گاز کلر درصورت نشتی گاز کلر در تأسیسات کلرزنی گازي و جهت استخراج و خنثی سازي کلر موجود در هواي آلوده شده به کار می رود. اسکرابر گاز کلر یا سیستم خنثی ساز گاز کلر بر اساس نشتی یک مخزن کلر طرّاحی شده است.

از جمله ویژگیهاي سیستم خنثی ساز گاز  کلر، جذب کلر با راندمان بالای 99 درصد بوده و نسبت به اسکرابر سایر شرکتهای داخلی عملکرد بهتر و قیمت به صرفه تری دارد.

یکتا تجهیز از تامین کنندگان خنثی ساز یا اسکرابرهای کنترل آلودگی هوا است  که تعدادی از فن‌آوری‌ها راپوشش می‌دهد . ما خدمات کامل شامل تحقیقات اولیه سایت ( برای انتخاب بهترین راه‌حل فرآیندی ) ، مدیریت پروژه ، تامین تجهیزات و مرحله نهایی را ارائه و پیشنهاد می‌دهیم .

فن‌آوری‌های کنترل آلودگی هوا :

وت اسکرابینگ
 • PACKED TOWERS
 • JET SCUBBER
 • SPRAY TOWER
جذب کربن فعال شده
 • سیستم‌های اشباع‌شده
اکسنده های گرمایی
 • RTOs, Recuperative and DFOs
فیلتراسیون زیستی یا بیو
 • سیستم‌های رسانه فعال و غیرفعال

کاربردهای معمول :

جت اسکرابر و POLISHER کربن – شکل ۱
 • رفع آلودگی گاز کلر و ذرات جامدات که به آن خنثی ساز گاز کلر یا اسکرابر کلر می گویند.
جذب کربنی – شکل ۲
 • کنترل بو ناشی از زباله‌های شهری
سیستم جت اسکرابر – شکل ۳
 • اسکراب کردن حلال‌های آلی – کارخانه داروسازی
سیستم جت تاور یا JET TOWER – شکل 4
 • اسکراب کردن حلال‌های آلی – آزمایشگاه دارویی
سیستم جت تاور یا JET TOWER – شکل 5
 • اسکرابر HCL – کارخانه یا واحد شیمیایی
سیستم جت اسکرابر دو مرحله – شکل 6
 • اسکراب کردن حلال‌های آلی یا ارگانیک – کارخانه یا واحد شیمیایی
مواد ساخت

مواد ساخت شامل : Carbon Steel, Stainless Steel, Hastelloy,، PTFE, PP, PVCu, GRP.

 • BS 4994
 • ASME VIII Div. 1
 • PD 5500
کدها و استانداردهای طراحی
 • BS 4994
 • ASME VIII Div. 1
 • PD 5500

فرم شفارش