سلام ، به یکتا تجهیز خوش آمدید.

در تئوری، اجکتور و ترموکمپرسور (thermocompressor or steam jet compressor ejector ) مشابه اند. تنها تفاوت این دو پمپ خلا، کاربرد آنهاست. اجکتور نوعی پمپ خلا است که برای تولید خلاء استفاده می شوند اما ترموکمپرسورها برای مکش و متراکم کردن سیال فشار پائین تا دما / فشار متوسط قابل استفاده مجدد، استفاده می شوند. بنابراین کار ترموکمپرسور بخار مکش بخار حاصل از تغلیظ و استفاده مجدد از انرژی گرمایی آن می باشد. سیال متراکم شده در ترموکمپرسور، سپس می تواند برای فرایند دیگر استفاده شود و ارزش حرارتی سیال که ممکن بود تلف شود، بازیابی می شود.

 

نمونه ای ترموکمپرسور بخار

کارکرد ترموکمپرسور

در طول کارکرد ترموکمپرسور، مخلوطی از بخار محرک و سیال مکش شده در دیفیوزر اجکتوریا پمپ خلا، تراکم مجدد می شود و انرژی جنبشی به انرژی فشاری تبدیل می شود. بخار متراکم شده در این پمپ خلا مجدداً می تواند برای بازگشت به فرایند، اصلاح و بازیابی شود.

صنایع کاغذ

ترموکمپرسورها، تغییرات دما و فشار تخلیه دی اریتور بخار را ضمن بازیابی بخار اتلافی، جبران می کند.

صنایع دارویی

مواد شیمیایی حساس به گرما معمولا در دماهای پایین خشک می شوند. اجکتورهای بخار کمپرسور یا ترموکمپرسور بطور کارآمدی در این دماها کار کرده و بنابراین وسیله عالی برای بازیابی بخار اتلافی است.

صنایع غذایی

کنستانتره های غذایی و محصولات لبنی در اواپراتورها و دی اریتورها تولید می شوند. اجکتور بخار کمپرسور یا ترموکمپرسورها، بخار بدست آمده از محصولات غذایی در طول فرایند کنستانتره را بازیابی می کند.

 

ترموکمپرسور ساخته شده برای صنایع غذایی، سایز 16 اینچ

فرآوری شیمیایی و صنایع پتروشیمی

دی اریتورها، بی بو کننده، تقطیر کننده، معمولا بخار آب را در فشارهای نسبتاً پائینی تخلیه می کنند. اجکتوربخار کمپرسور یا ترموکمرسور، این بخارها را بازیابی می کنند.

برای سفارش محصول ترموکمپرسور شرکت یکتا تجهیز لطفا، فرم سفارش زیر را دانلود کنید.

فرم سفارش