سلام ، به یکتا تجهیز خوش آمدید.

ونت سایلنسر – vent silencer

ونت سایلنسر بخار نوع خاصی از تجهیزات صدا خفه کن جذبی است که آلودگی صوتی ایجاد شده با بخار را کاهش می دهد. بیشترین تولید صدا در بخار مربوط به تغییر فشار بخار از فشار کاری تا فشار اتمسفر می باشد که با نصب ونت سایلنسر بخار به میزان قابل توجهی می توان این آلودگی صوتی بخار را کاهش داد. از ونت سایلنسر بخار جهت کاهش صدا در جریان خروجی بخار از شیر اطمینان ، بخار خروجی و کلیه تجهیزات و پایپینگ که بخار را با دبی و فشار بالا تخلیه می کنند استفاده می شود .ونت سایلنسر بخار جهت تقلیل لول صدا و کاهش انرژی صوتی در فاصله مد نظر کارفرما از منبع تولید آلودگی صوتی طراحی و ساخته می شود.

نمونه ای ونت سایلنسرهای ساخته شده

عملکرد ونت سایلنسر

ونت سایلنسر بخار شرکت یکتا تجهیز نفت فارس دارای دو بخش اصلی است که عبارتند از: بخش اول محفظه انبساطی و بخش دوم قسمت کاهنده صوت که از بالشتک های اکوستیک تشکیل شده. محفظه انبساطی بخار در ونت سایلنسر بخار وظیفه کاهش فشار بخار خروجی را تا فشار اتمسفر داشته و بخار خروجی را به سمت بخش کاهنده صوت یا اکوستیک چمبر انتقال می دهد. در قسمت اکوستیک چمبر یا بخش صدا خفه کن با جذب انرژی صدای بخار به تناسب با توجه به درخواست کارفرما، صدا کاهش می یابد و بخار از قسمت خروجی ونت سایلنسر بخار با صدای کم خارج می شود.

جهت تعیین سایزونت  سایلنسر بخار نیاز به دبی بخار ورودی به ونت سایلنسر بخار (ظرفیت سایلنسر بخار) ، فشار و دمای بخار ورودی به ونت سایلنسر بخار ، صدای موجود در سیستم بدون سایلنسر بخار ، افت فشار مورد نظر کارفرما در ونت سایلنسر بخار ، شرایط نصب سایلنسر بخار ، سایز لوله و نازل ورودی به سایلنسر بخار و در نهایت کاهش صدا در فاصله مورد نظر از منبع تولید صدامی باشد.

لطفا جهت سفارش محصول به قسمت سفارش محصول مراجعه کرده و ضمن دانلود فرم سفارش ونت سایلنسر ، انرا پر کرده و با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.