سلام ، به یکتا تجهیز خوش آمدید.

پیشگام در طراحی و ساخت اجکتور
ارائه مشاوره جهت انتخاب اجکتور مناسب برای تامین خلاء موردنیاز، گرمایش، انتقال سیال و اختلاط سیال ها
پیشگام در طراحی و ساخت اجکتور
ارائه مشاوره جهت انتخاب اجکتور مناسب برای تامین خلاء موردنیاز، گرمایش، انتقال سیال و اختلاط سیال ها
پیشگام در طراحی و ساخت اجکتور
ارائه مشاوره جهت انتخاب اجکتور مناسب برای تامین خلاء موردنیاز، گرمایش، انتقال سیال و اختلاط سیال ها
پیشگام در طراحی و ساخت اجکتور
ارائه مشاوره جهت انتخاب اجکتور مناسب برای تامین خلاء موردنیاز، گرمایش، انتقال سیال و اختلاط سیال ها
پیشگام در طراحی و ساخت اجکتور
ارائه مشاوره جهت انتخاب اجکتور مناسب برای تامین خلاء موردنیاز، گرمایش، انتقال سیال و اختلاط سیال ها
پیشگام در طراحی و ساخت اجکتور
ارائه مشاوره جهت انتخاب اجکتور مناسب برای تامین خلاء موردنیاز، گرمایش، انتقال سیال و اختلاط سیال ها
پیشگام در طراحی و ساخت اجکتور
ارائه مشاوره جهت انتخاب اجکتور مناسب برای تامین خلاء موردنیاز، گرمایش، انتقال سیال و اختلاط سیال ها
طراحی مناسب ونت سایلنسر و اگروز سایلنسر
کاهش نویز تجهیزات فرایندی با طراحی بهینه و جدید ونت سایلنسر و اگزوز سایلنسر
اینجا کلیک کنید
طراحی مناسب ونت سایلنسر و اگروز سایلنسر
کاهش نویز تجهیزات فرایندی با طراحی بهینه و جدید ونت سایلنسر و اگزوز سایلنسر
اینجا کلیک کنید
طراحی مناسب ونت سایلنسر و اگروز سایلنسر
کاهش نویز تجهیزات فرایندی با طراحی بهینه و جدید ونت سایلنسر و اگزوز سایلنسر
اینجا کلیک کنید
طراحی مناسب ونت سایلنسر و اگروز سایلنسر
کاهش نویز تجهیزات فرایندی با طراحی بهینه و جدید ونت سایلنسر و اگزوز سایلنسر
اینجا کلیک کنید
طراحی مناسب ونت سایلنسر و اگروز سایلنسر
کاهش نویز تجهیزات فرایندی با طراحی بهینه و جدید ونت سایلنسر و اگزوز سایلنسر
اینجا کلیک کنید
طراحی مناسب ونت سایلنسر و اگروز سایلنسر
کاهش نویز تجهیزات فرایندی با طراحی بهینه و جدید ونت سایلنسر و اگزوز سایلنسر
اینجا کلیک کنید
طراحی مناسب ونت سایلنسر و اگروز سایلنسر
کاهش نویز تجهیزات فرایندی با طراحی بهینه و جدید ونت سایلنسر و اگزوز سایلنسر
اینجا کلیک کنید
ظراحی و ساخت سیستم خلا چند مرحله
این سیستم ها شامل چند اچکتور و کندانسور بارومتریک یا کنانسور پوسته لوله می باشد
اینجا کلیک کنید
ظراحی و ساخت سیستم خلا چند مرحله
این سیستم ها شامل چند اچکتور و کندانسور بارومتریک یا کنانسور پوسته لوله می باشد
اینجا کلیک کنید
ظراحی و ساخت سیستم خلا چند مرحله
این سیستم ها شامل چند اچکتور و کندانسور بارومتریک یا کنانسور پوسته لوله می باشد
اینجا کلیک کنید
ظراحی و ساخت سیستم خلا چند مرحله
این سیستم ها شامل چند اچکتور و کندانسور بارومتریک یا کنانسور پوسته لوله می باشد
اینجا کلیک کنید
ظراحی و ساخت سیستم خلا چند مرحله
این سیستم ها شامل چند اچکتور و کندانسور بارومتریک یا کنانسور پوسته لوله می باشد
اینجا کلیک کنید
ظراحی و ساخت سیستم خلا چند مرحله
این سیستم ها شامل چند اچکتور و کندانسور بارومتریک یا کنانسور پوسته لوله می باشد
اینجا کلیک کنید
ظراحی و ساخت سیستم خلا چند مرحله
این سیستم ها شامل چند اچکتور و کندانسور بارومتریک یا کنانسور پوسته لوله می باشد
اینجا کلیک کنید
ظراحی و ساخت سیستم خلا چند مرحله
این سیستم ها شامل چند اچکتور و کندانسور بارومتریک یا کنانسور پوسته لوله می باشد
اینجا کلیک کنید
پیشرو در اجرا و توسعه پروژه ها
طراحی و ساخت دقیق براساس استانداردهای روز دنیا
پیشرو در اجرا و توسعه پروژه ها
طراحی و ساخت دقیق براساس استانداردهای روز دنیا

شرکت یکتا تجهیز

این شرکت  پیشرو ر زمینه انتخاب سیستم خلا و سایلنسر مناسب است، ما راه حل های خاصی برای هر مشتری ارائه می دهیم.

شرکت ما با هدف طراحی و ساخت اجکتور بخار، سیستم خلا چند مرحله و ونت سایلنسر و اگروز سایلنسر دقیق در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه و بر اساس دانش بومی خود و شناخت تجهیزات ایجاد شده است.

طراحی دقیق برای آینده بهتر

خدمات ما

ما بهترین خدمات مهندسی را به شما ارائه میدهیم.

0
نیروی انسانی
0
سال تجربه کاری
0 %
رضایت مشتریان
0
پروژه در دست اجرا
0
پروژه انجام شده

چرا ما ؟

لطفا آخرین پروژه های ما را مشاهده کنید.

شرکت یکتا تجهیز نفت فارس طراحی و ساخت اجکتور بخار، اجکتور مایع، اجکتور گازی، ونت سایلنسر و اگزوز سایلنسر را برای صنایع روغن، پالایشگاهها ، صنایع پتروشیمی و هسته ای براساس دانش فنی کارشناسان شرکت انجام می دهد. اجکتور کاربرد متنوعی دارد از جمله مخلوط کردن دو سیال، گرمایش مایعات در خط لوله یا مخزن، تهویه فضای کاری، ایجاد خلاء های  پایین و غیره.

شرکت یکتا تجهیز نفت این آمادگی را دارد تا براساس داده های موجود شرکت ها، اجکتور مورد نیاز این شرکت ها را طراحی کرده و با متریالهای موردنیاز ، بسازد.

  • ساخت اجکتور
  • ساخت هیتر بخار
  • ساخت اسکرابر گازی
  • ساخت سیستم خلاء
  • ساخت ترموکمپرسور بخار
  • ساخت چیلر بخار

سخن مدیر عامل

اجکتور چیست؟

اجکتور چیست؟

اجکتور چند مرحله

اجکتور چند مرحله

هیترهای بخار

هیترهای بخار